Kamerový průzkum kanalizace

Kamerový průzkum kanalizace

Pomocí kamerového systému se dá kanalizační potrubí prozkoumat a získat tak reálné informace o stavu, ve kterém se nachází. Následně se vyhodnotí situace a klientům jsou doporučeny možná opatření.

Používáme speciální monitorovací zařízení jehož součástí je kamera, která dokáže odhalit ucpání nebo poškození revidované kanalizace. Kamerový průzkum je vhodné provést při rekonstrukcích a častých opravách kanalizace.