Topení

Volejte nonstop

Topení

Rozvody vytápění

 • Instalace rozvodů topení, havárie, opravy, rekonstrukce
 • Projektování rozvodů vytápění – projekty systémů rozvodu tepla v objektech
 • Montáže rozvodů vytápění – pokládání rozvodů tepla v objektech
 • Opravy rozvodů vytápění – opravy rozvodů tepla v objektech
 • Havárie topení – akutní opravy poruch rozvodů tepla v domech
 • Rekonstrukce vytápění – renovace otopných systémů budov

Systémy vytápění

 • Odborné instalace všech rozšířených druhů vytápění budov
 • Lokální vytápění – systémy vytápění místností lokálními topidly
 • Etážové vytápění – systémy vytápění pater budov etážovými topidly
 • Ústřední vytápění – systémy centrálního vytápění objektů z jedné kotelny
 • Dálkové vytápění – systémy vytápění skupiny objektů ze společné kotelny / výměníku
 • Podlahové vytápění – systémy vytápění místností podlahovým topením

Zdroje tepla – topidla

Instalace a montáže topidel nejpoužívanějších druhů a typů

 • Topidla klasická – zdroje tepla s nízkými pořizovacími náklady
  • Kotle na tuhá paliva – kotle na dřevo, uhlí, koks, pelety
  • Kotle na kapalná paliva – kotle na topné oleje a naftu
  • Kotle plynové – kotle na zemní plyn
  • Kotle elektrické – kotle na elektřinu
  • Krby a kamna – teplo domova s vůní dřeva a praskáním ohně

   

 • Topidla alternativní – zdroje tepla s nízkými provozními náklady
  • Tepelná čerpadla – vzduch-vzduch, voda-voda, vzduch-voda, země-voda
  • Solární vytápění – sluneční kolektory ušetří spoustu nákladů na topení
  • Infra vytápění – moderní způsob vytápění lokálními infra-zářiči
  • Ekologické kotle – kotle se zvýšenou účinností a minimální zátěží pro životní prostředí
  • Ekologická kamna – kamna se zvýšenou účinností a nízkými exhalacemi